RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Valjanost punomoći za zastupanje

Predmet: Kako založni vjerovnik može ne samo biti kupac u postupku ovrhe pokrenutom po drugoj osobi, nego u ovom slučaju pri prodaji predmeta ovrhe ima pravo i namirenja prije ovrhovoditelja, punomoć za zastupanje koju ovršni sud nije osporio ne bi trebala biti sporna niti radi mogućnosti davanja izjave za kupovinu predmeta ovrhe.

Broj presude: Gž Ovr-532/2018-2, od 8. studenog 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U oživotvorenju tog Sporazuma, prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 146/08.) ograničenja predviđena za stjecanje prava vlasništva stranih pravnih osoba ne odnose se na pravne osobe iz država članica Europske unije osim nekretnina u izuzetim područjima. Zato se identitet založnog vjerovnika kao pravne osobe u konkretnom slučaju utvrđuje na isti način kao i identitet domaće pravne osobe. Nema zakonske zabrane da se založnom vjerovniku kao ponuđaču ostavi i naknadni kraći rok radi dostave izvoda iz registra sa prijevodom radi dokazivanja identiteta u smislu sumnje u njegovo postojanje, a obzirom na činjenicu da je pod istim nazivom založni vjerovnik naveden u zemljišnoj knjizi pri stjecanju založnog prava.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)