RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Umanjenje plaće

Predmet: Tuženik je, a da bi se mogla utvrditi i ocijeniti pravilnost i zakonitost umanjenja plaće morao precizno i jasno odrediti kriterije za destimulaciju, što nije učinio.

Broj presude: Gž R-152/17-2, od 9. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Pogrešno tuženik drži da iz razloga što je Pravilnikom o jedinstvenoj sistematizaciji i vrednovanju radnih mjesta propisana mogućnost destimulacije plaće, isti ne mora dokazivati konkretne kriterije za destimulaciju jer da mu odredba čl. 7. narečenog Pravilnika omogućuje da sam, putem direktora, procjenjuje hoće li isplatom stimulirati ili destimulirati radnika u prodaji. Naime iako prema aktima tuženika direktor tuženika ima mogućnost ocjene za stimulaciju ili destimulaciju radnika u prodaji kada se uzmu u obzir ostvareni ciljevi prodaje kao kriteriji (plan i realizacija prodaje) ta ocjena može biti diskrecijska u toj mjeri, međutim kriteriji moraju biti transparentni i jasno određeni, a tuženik u provedenom dokaznom postupku suprotno nije dokazao, te je stoga ista odraz arbitrarnog postupanja tuženika, što je tužitelj osnovano tijekom postupka isticao.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)