RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o zajmu - kamate

Predmet: U trgovačkim ugovorima o zajmu zajmoprimac duguje ugovorne kamate iako one nisu ugovorene.

Broj presude: Pž-3428/07, od 9. studenoga 2010.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Naime, kako je izneseno, ugovorna je kamata naknada za upotrebu kapitala i pojavljuje se kod ugovora o zajmu, kreditu, kupoprodaji s obročnom otplatom cijene i drugih. Ne plaća se zbog zakašnjenja u plaćanju, već zbog upotrebe tuđeg kapitala. Ona se plaća ako i ne dođe do zakašnjenja u plaćanju. U pravilu, ugovorna se kamata ugovara, iako odredba članka 558. stavak 2. ZOO-a propisuje da u ugovorima u gospodarstvu zajmoprimac duguje kamatu iako ona nije ugovorena, te je isto i kod ugovora o kreditu. Zatezna kamata plaća se samo u slučaju zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze.“
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)