RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o zabrani natjecanja

Predmet: Okolnost da je ugovorena zabrana natjecanja za razdoblje od pet godina od dana prestanka radnog odnosa, ne povlači ništavost cijele ugovorne odredbe o zabrani natjecanja i plaćanju ugovorne kazne sadržane u ugovoru o radu, već samo u dijelu kojim je takva zabrana ugovorena za razdoblje preko dvije godine.

Broj presude: Revr 90/17-2, od 11. listopada 2017.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Stoga je proturječno obrazloženje drugostupanjskog suda prema kojem, s jedne strane, sud nije utvrdio postojanje okolnosti iz kojih proizlazi da ugovor o zabrani natjecanja u smislu čl. 93. st. 5. ZR ne obvezuje radnika, a utvrdio je, s druge strane, postojanje naprijed navedenih okolnosti za smanjenje ugovorne kazne, a koje su okolnosti očito relevantne prilikom ocjene obvezuje li ugovor o zabrani natjecanja radnika u smislu odredbe čl. 93. st. 5. ZR.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)