RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o posredovanju

Predmet: Obveza posrednika je dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju određenog budućeg ugovora.

Broj presude: Rev x-1195/11-2, od 10. srpnja 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Odredbom čl. 815. ZOO-a dopuštena je doduše mogućnost da posrednik iz određene pretpostavke bude ovlašten primiti ispunjenje obveze iz ugovora sklopljenim njegovim posredovanjem, no to nimalo ne mijenja pravni položaj stranaka koje su taj ugovor sklopile, jer i tada posrednik prima ispunjenje obveze kao punomoćnik stranke. Okolnost da dužnik svoju obvezu treba ispuniti preko takvog posrednika može biti od značaja samo za pitanje je li obvezu ispunio ili nije, ali ne i za pasivnu legitimaciju.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)