RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o koncesiji

Predmet: Ugovor o koncesiji ne može se sklopiti prije donošenja odluke o davanju koncesije.

Broj presude: Rev 2323/2018-2, od 28. studenoga 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Dakle, ugovor o koncesiji sklapa se na temelju odluke o koncesiji i potom izvršenog tehničkog pregleda uz postojanje svih propisanih zakonskih uvjeta, a kako je rečeno, u ovom slučaju koncesija od strane tužitelja za područje Dubrovačke-neretvanske županije nije ni tražena, a sve u smislu čl. 76. st. 4. i 6. ZOT, dok je ranija dozvola (na V. P.) istekla.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)