RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ugovor o djelu - određivanje i isplata naknade

Predmet: Naručitelj je dužan isplatiti naknadu nakon što je pregledao djelo i odobrio ga uz umanjenje ugovorene cijene.

Broj presude: Rev-1201/11-2, od 11. prosinca 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U takvim okolnostima nužno je zaključiti, a kako to pravilno nalazi drugostupanjski sud, da je tuženica prilikom primopredaje ovih radova (26. siječnja 2002.) i ugovaranjem cijene niže za 10% od one ugovorene Ugovorom o građenju broj 125/2001 iskoristila svoje pravo iz odredbe čl. 616. ZOO-a, zbog čega se ne može sada ponovno pozivati na isto pravo, nastojeći otkloniti svoju neispunjenu, a ugovorenu obvezu prema tužitelju, posebno na odredbu čl. 617. ZOO-a.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)