RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ublažavanje kazne

Predmet: Okolnosti na koje se prvostupanjski sud poziva, a to su priznanje prekršaja, korektno držanje, nekažnjavanost, loše imovno stanje, izraženo kajanje jesu olakotne okolnosti, ali ne i naročito olakotne okolnosti koje bi davale osnovu za ublažavanje propisane kazne uopće, a pogotovo ne takvo za koje se odlučio prvostupanjski sud.

Broj presude: Jž-1319/2019, od 13. lipnja 2019.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Zbog toga je ovaj Sud preinačio prvostupanjsku presudu u odluci o kazni na način da je okrivljeniku, za predmetni prekršaj, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 kuna, smatrajući da će se njome postići svrha specijalne i generalne prevencije i utjecati na okrivljenika da se ubuduće kloni činjenja takvih ili sličnih prekršaja, s time da će se novčana kazna smatrati u cjelini plaćenom ako okrivljenik u određenom mu roku plati dvije trećine te kazne, sukladno članku 152. stavku 3. Prekršajnog zakona.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)