RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Troškovi prekršajnog postupka

Predmet: Zakonske odredbe o troškovima prekršajnog postupka primjenjuju se na jednak način na sve ovlaštene tužitelje.

Broj presude: . Pž-2019/11 od 3. siječnja 2013.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Jasno je da uvijek kada je donesena oslobađajuća presuda zato što nema dokaza da je okrivljenik počinio prekršaj, a o čemu se radi u ovom konkretnom predmetu, troškovi prekršajnog postupka padaju teret proračunskih sredstava suda, koje pravilo se primjenjuje i u predmetima koji se vode povodom optužnog prijedloga oštećenika tužitelja, kao što je to ovdje slučaj, budući da se zakonske odredbe o troškovima prekršajnog postupka primjenjuju na jednak način na sve ovlaštene tužitelje.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)