RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Troškovi potrebni radi vođenja parnice

Predmet: Pri odlučivanju o tome koji su troškovi bili potrebni stranci za vođenje parnice, sud se rukovodi prije svega kvalitetom i kvantitetom sadržaja svake pojedine parnične radnje u smislu je li ona bila potrebna za vođenje parnice.

Broj presude: Pž-3759/12, od 24. kolovoza 2012.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Drugim riječima, Zakon o parničnom postupku, kroz odredbu članka 155. stavak 1., ne ovlašćuje sud ispitivati kvalitetu i kvantitetu stranačkog zastupanja, već kvalitetu i kvantitetu sadržaja parničnih radnji koje stranka poduzima putem svojih zastupnika, u smislu nužnosti obavljanja tih radnji za potrebe sudskog postupka.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)