RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Troškovi postupka

Predmet: Neosnovan je zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troškova ovršnog postupka od strane ovršenika jer je postupak ovrhe obustavljen isključivo zbog samog ponašanja ovrhovoditelja pa ovrhovoditelj neosnovano zahtijeva naknadu troškova ovršnog postupka od ovršenika.

Broj presude: Gž Ovr-717/2019-2, od 3. rujna 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Odredbom čl. 14. st. 1. OZ-a propisano je da troškove postupka vezane za određivanje i provedbu ovrhe snosi ovrhovoditelj, dok je odredbom čl. 14. st. 4. OZ-a propisano da je ovršenik dužan ovrhovoditelju nadoknaditi troškove koji su bili potrebni za ovrhu. Iz opisanih utvrđenja koja se odnose na razlog obustave ovrhe, odnosno da je ovrhovoditelj svojim ponašanjem suprotno čl. 14. st. 2. OZ-a (neplaćanjem potrebnog predujma za provođenje ovršnih radnji) prouzročio obustavu postupka, posljedično tome neosnovan je zahtjev ovrhovoditelja za naknadu troškova ovršnog postupka od strane ovršenika jer je, kao što je to već prethodno obrazloženo, postupak ovrhe obustavljen isključivo zbog samog ponašanja ovrhovoditelja pa ovrhovoditelj neosnovano zahtijeva naknadu troškova ovršnog postupka od ovršenika budući da nisu ispunjene pretpostavke iz čl. 14. st. 4. OZ-a.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)