RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Teret dokazivanja u antidiskriminacijskim sudskim postupcima

Predmet: Zakonom je uvedeno odstupanje od standardnih pravila o dokazivanju u parničnim postupcima za slučaj pružanja antidiskriminacijske sudske zaštite, pa tako stranka koja se poziva na diskriminaciju nije dužna dokazati, sa stupnjem sigurnosti, da je do nejednakog postupanja došlo, već je dovoljno da učini vjerojatnim da je do diskriminacije došlo.

Broj presude: Revr 50/16-3, od 14. travnja 2016.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

U cilju ostvarenja pravila o hitnosti pri pružanju antidiskriminacijske sudske zaštite, ZSD sadrži više posebnih procesnih pravila, uključujući i odredbu o teretu dokazivanja. Tako je uvedeno odstupanje od standardnih pravila o dokazivanju pa prema čl. 20. st. 1. ZSD stranka koja se poziva na diskriminaciju nije dužna dokazati, sa određenim stupnjem sigurnosti, da je do diskriminacije došlo, već je dostatno da učini vjerojatnim da je do diskriminacije došlo.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)