RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudski raskid ugovora o radu

Predmet: Sudski raskid ugovora o radu može zahtijevati i poslodavac do zaključenja glavne rasprave ali samo u sporu koji teče između radnika i poslodavca, a glede zahtjeva radnika za nedopuštenost otkaza ugovora o radu kojeg je poslodavac dao radniku.

Broj presude: Revr 598/2018-2, od 12. rujna 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kako je međutim o nedopuštenosti otkaza ugovora o radu tužitelju, a kojeg mu je tuženik dao, već pravomoćno presuđenom presudom Općinskog radnog suda u Zagrebu broj Pr-1269/14, to je jasno da tuženik u ovom sporu, a u kojem tužitelj od njega potražuje naknadu plaće zbog prethodno utvrđenog nedopuštenog otkaza ugovora o radu, sve na temelju odredbe čl. 95. ZR, u ovom postupku nije bilo pretpostavki za dopuštenost podnošenja zahtjeva za sudski raskid ugovora o radu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)