RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

Predmet: Ako je radnik propustio zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava kod poslodavca, odluka o otkazu u usmenom obliku postala je konačnom.

Broj presude: Revr-7/11-2, od 2. kolovoza 2011.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Otkaz ugovora o radu, pa makar bio i usmeni, pretpostavlja postojanje radnog odnosa, pa se sudska zaštita prava povrijeđenog otkazom ostvaruje tužbom utvrđenja da otkaz poslodavca nije dopušten i kondemnatornim zahtjevom za vraćanjem radnika na rad, a deklaratorni zahtjev može se podnijeti samo radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza ako radnik više nema interesa za vraćanje na rad. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)