RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje vlasništva dosjelošću na geometrijski određenom dijelu nekretnine

Predmet: Kada je dio nekretnine geometrijski odijeljen i faktično je individualiziran, tada ista nekretnina ne predstavlja suvlasnički dio nekretnine. U takvom slučaju suvlasništvo je prestalo, te stečeno vlasništvo geometrijskog dijela predstavlja pojedinačno određenu stvar.

Broj presude: Gž-4308/2018-3, od 12. ožujka 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Stoga, kako tužiteljice u ovom postupku tvrde da su stekle dosjelošću vlasništvo točno određenog realnog dijela predmetne nekretnine, koji je još njihov prednik i ogradio, tada one temeljem tog posjeda, ne mogu biti utvrđene suvlasnicama određenog idealnog dijela nepodijeljene nekretnine u određenoj površini, a kako je to pogrešno utvrđeno izrekom pobijane presude.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)