RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje vlasništva adaptacijom stana

Predmet: Adaptacijom stana ne može se steći vlasništvo, ako nije što drugo odredio vlasnik nadograđene odnosno prigrađene nekretnine.

Broj presude: Gž-5112/2018-2, od 19. ožujka 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Kako je temeljem nalaza i mišljenja sudskog vještaka utvrđeno da adaptacijom nije nastala nova stvar u građevinskom smislu a tužena je osporila i postojanje sporazuma o izmjeni suvlasničkih omjera na nekretnini, proizlazi da tužitelj nije, sukladno odredbi čl. 219. st.1. ZPP, dokazao činjenice na kojima temelji stvarnopravni zahtjev, neovisno u režimu kojeg od navedenih propisa su radovi u pretežnom dijelu ili potpunosti izvedeni.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)