RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje suvlsništva nadogradnjom i adaptacijom

Predmet: Sudjelovanjem u adaptaciji objekta u pravilu ne stječe se stvarnopravni već samo obveznopravni zahtjev.

Broj presude: Gž-810/2019-2, od 19. ožujka 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Stoga proizlazi da tužitelj nije dokazao pravna osnova za stjecanje 2/8 suvlasništva u odnosu na predmetnu nekretninu tj. da su neosnovane tvrdnje tužitelja da je tuženik upisan u zemljišnu knjigu bez pravnog osnova, a to zato jer je tuženik (isto tako i tužitelj te sestra i majka stranaka) upisan u zemljišnu knjigu temeljem čl. 37. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta u odnosu na zemljište kao nositelj prava korištenja u korist vlasnika zgrade (Z-___/94), dok na tom zemljištu postoji zgrada (rješenje Općinskog suda u Z., Zemljišnoknjižni odjel, broj Z-___/94 kojim je određena uknjižba prava vlasništva na kući broj 16 P. ulica u Z. te uknjižba prava korištenja na č.k.br. ____/47 u korist vlasnika zgrade, dok na tom zemljištu postoji zgrada).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)