RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje prava vlasništva na ekspropriranoj nekretnini

Predmet: Uknjižba društvenog vlasništva i prava na ekspropriranoj nekretnini dopuštena je na zahtjev korisnika eksproprijacije nakon pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji, a potpuna isplata naknade za deposedirano zemljište ne predstavlja jednu od pretpostavki da bi došlo do prijenosa upisa prava korisnika zemljišta u čiju korist je isto eksproprirano.

Broj presude: Gž-394/2018-2, od 23. svibnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Kako iz iskaza saslušanih svjedoka proizlazi da je u vrijeme kada je prvotuženik od P. B. kupio predmetnu česticu (2004. godine) već bila izgrađena osnovna škola, i da je ista bila ograđena, prvotuženik je, obzirom na stanje na terenu, imao razloga posumnjati da stvar ne pripada otuđivatelju, i stoga se prvotuženik neosnovano pozivao na načelo povjerenja u zemljišne knjige.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)