RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Predmet: Tužbenim zahtjevom može se zahtijevati utvrđenje prava vlasništva točno određenog fizičkog dijela čestice identificiranog provedenim vještačenjem.

Broj presude: Gž-273/2019, od 19. rujna 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Stoga, i pri utvrđenju postojanja svih zakonom propisnih pretpostavki za stjecanje prava vlasništva dosjelošću, takav tužbeni zahtjev nije bilo moguće prihvatiti pravilnom primjenom materijalnog prava. Temeljem činjeničnog supstrata utvrđenog po prvostupanjskom sudu tuženima bi pripadalo pravo zahtijevati utvrđenje prava vlasništva točno određenog fizičkog dijela čestice identificiranog provedenim vještačenjem no o takvom zahtjevu nije odlučeno navedenim pobijanim dijelom presude, već o zahtjevu na koji tuženi nemaju pravo.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)