RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću

Predmet: Nesavjestan posjednik ne može dosjelošću steći pravo vlasništva nekretnine.

Broj presude: Rev-139/2010-2 od 11. siječnja 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Zbog navoda presude suda drugog stupnja valja naglasiti da pitanje dodatne forme darovnih ugovora (ugovor u formi sudskog zapisnika) nije odlučno u ovoj parnici jer iz sadržaja ugovora o darovanju slijedi da stranke nisu ugovorom uređivale pitanje zadržavanja posjeda po darovatelju, pa to što su stranke ugovor sklopile na zapisnik pred sudom ne utječe na donošenje odluke u ovom sporu.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)