RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Stjecanje bez osnove - ukidanje presude na kojoj se obveza temelji

Predmet: Otpala je pravna osnova kad je ukinuta presuda na kojoj se obveza temeljila.

Broj presude: Rev-323/09-2, od 17. ožujka 2011.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Nižestupanjski su sudovi isto tako pravilno zaključili da je otpala osnova na temelju koje je tuženik izvršio naplatu spornog potraživanja, te da su ispunjene pretpostavke za vraćanje isplaćenog po osnovi stjecanja bez osnove, u smislu odredbe članka 210. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 3/94., 7/96., 112/99. i 81/01.).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)