RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Spolno uznemiravanje kao razlog za izvanredan otkaz

Predmet: Pogrešno je pravno shvaćanje da opisano ponašanje predstavlja dostatan razlog samo za redoviti otkaz (zbog skrivljenog ponašanja) pri čemu da bi tuženik trebao tužitelja najprije pisano upozoriti, a tek ako bi tužitelj nastavio uznemiravati radnice nakon pisanog upozorenja da mu je tada poslodavac mogao otkazati ugovor o radu.

Broj presude: Revr 129/2018-2, od 11. prosinca 2018.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Zbog toga je pogrešno pravno shvaćanje drugostupanjskog suda da opisano ponašanje predstavlja dostatan razlog samo za redoviti otkaz (zbog skrivljenog ponašanja) pri čemu da bi tuženik trebao tužitelja najprije pisano upozoriti, a tek ako bi tužitelj nastavio uznemiravati radnice nakon pisanog upozorenja da mu je tada poslodavac mogao otkazati ugovor o radu. Stoga je prvostupanjski sud pravilno primijenio materijalno pravo kada je zaključio da je odluka tuženika o otkazu ugovora o radu tužitelju dopuštena i zakonita, kao i odluka tuženika o zaštiti prava tužitelja od 14. listopada 2014. i zbog čega nisu ispunjene pretpostavke za vraćanje tužitelja na posao prema odredbi čl. 124. st. 1. ZR.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)