RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sklapanje ugovora o radu

Predmet: I u slučaju probnog rada radnika koji ne smije trajati duže od šest mjeseci poslodavac je dužan sklopiti ugovor o radu s radnikom u kojem će ugovoriti probni rad, te ga je isto tako dužan prijaviti na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Broj presude: Gž-2717/2016, od 9. siječnja 2019.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Neosnovano žalitelji ističu da okrivljena odgovorna osoba kao direktor i član uprave nije odgovorna osoba za prekršajna djela koja im se stavljaju na teret. Člankom 61. stavkom 1. Prekršajnog zakona propisano je da je odgovorna osoba u smislu tog Zakona fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je povjereno obavljanje određenih poslova iz područja djelovanja pravne osobe. Poslove pravne osobe, sukladno članku 240. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 68/13.), uvijek vodi uprava, neovisno o broju članova uprave, odnosno činjenici da li ju čini jedna ili više fizičkih osoba. Uprava odgovara za zakonitost obavljanja djelatnosti trgovačkog društva i zakonitost rada radnika trgovačkog društva. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)