RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sindikalni povjerenik

Predmet: Kada tužena kao poslodavac nije bila od strane sindikata obaviještena da je tužiteljica imenovana sindikalnim povjerenikom, a niti je o tome na drugi način imala saznanja, to propust tužene da, prije otkazivanja ugovora o radu tužiteljici, ishodi suglasnost sindikata za takvu odluku, nema za posljedicu nedopuštenost predmetnog otkaza ugovora o radu.

Broj presude: Revr 740/2018-2, od 8. siječnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Kada tužena kao poslodavac nije bila od strane sindikata obaviještena da je tužiteljica imenovana sindikalnim povjerenikom, a niti je o tome na drugi način imala saznanja, to propust tužene da, prije otkazivanja ugovora o radu tužiteljici, ishodi suglasnost sindikata za takvu odluku, nema za posljedicu nedopuštenost predmetnog otkaza ugovora o radu. Naime, obveza poslodavca da postupi u smislu odredbe čl. 249. st. 1. ZR odnosi se samo na situaciju ako je sindikat ispunio svoju obvezu iz čl. 248. st. 7. ZR tj. obavijestio poslodavca o imenovanju radnika za sindikalnog povjerenika, odnosno na situaciju kada poslodavac (unatoč propustu sindikata da postupi sukladno čl. 248. st. 7. ZR) na drugi način ima nedvojbeno saznanje da je određeni radnik imenovan za sindikalnog povjerenika.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)