RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izrada poslovnog plana za male i srednje poduzetnike

Zagreb, 24. i 25. rujna 2018. dvodnevni seminar-praktikum "Izrada poslovnog plana za male i srednje poduzetnike"

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2924. i 25. rujna 2018. (ponedjeljak i utorak)
PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, NA PLAĆI, REPROGRAM I OTPIS DUGA

Zagreb, 28. rujna 2018. seminar "Novosti u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima , ovrhe na plaći, reprograma i otpisa duga" - III. skupina

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2911. rujna 2018. - POPUNJENO
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2921. rujna 2018. - POPUNJENO
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2928. rujna 2018. (petak)
TROŠKOVI U POSLOVNOJ PRAKSI

Zagreb, 3. listopada 2018., seminar "TROŠKOVI U POSLOVNOJ PRAKSI"

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 293. listopada 2018. (srijeda)
OTKAZI UGOVORA O RADU

Zagreb, 4. listopada 2018. seminar "Otkazi ugovora o radu te porezni i računovodstveni položaj isplata"

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 294. listopada 2018. (četvrtak)
OBRAČUN PDV-A NA ISPORUKE DOBARA

Zagreb, 10. listopada 2018. seminar "Obračun PDV-a na isporuke dobara (u tuzemstvu, EU-u i trećim zemljama) - II. skupina

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2926. rujna 2018. (srijeda) POPUNJENO!
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2910. listopada 2018. (srijeda)
OBRAČUN PDV-A NA USLUGE

Zagreb, 11. listopada 2018., seminar "Obračun PDV-a na usluge (u tuzemstvu, EU-u i trećim zemljama)

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2927. rujna 2018. (četvrtak) POPUNJENO!!
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2911. listopada 2018. (četvrtak)
RAČUNOVODSTVO PROIZVODNJE

Zagreb, 12. listopada 2018. seminar "Računovodstvo proizvodnje"

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2912. listopada 2018. (petak)
STEČAJ, LIKVIDACIJA I PRODAJA D.O.O.-A

Zagreb, 17. listopada 2018. seminar "Stečaj, likvidacija i prodaja d.o.o.-a"

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2917. listopada 2018. (srijeda)
OPG I DOPUNSKE DJELATNOSTI

Zagreb, 18. listopada 2018. seminar "OPG i dopunske djelatnosti"

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2918. listopada 2018. (četvrtak)
TRODNEVNI SEMINAR OBRAČUN PLAĆE

Zagreb, 22., 23. i 24. listopada trodnevni seminar "Obračun plaće"

Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2922., 23. i 24. listopada 2018. (ponedjeljak, utorak i srijeda)

Pretplatnik
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi (1)