RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo kao trgovac

Predmet: Postupak upisa poljoprivrednog gospodarstva Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Slijedom navedenog, tužitelj je nositelj prava i obveza samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva te nije trgovac, jer gospodarsku djelatnost ne obavlja samostalno u skladu s propisima o obrtu i nije upisan u sudskom registru.

Broj presude: Gr1 3/2019-2, od 2. srpnja 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Postupak upisa poljoprivrednog gospodarstva i izdavanja rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava vrši Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (čl. 3. st. 1. Pravilnika o upisu poljoprivrednih gospodarstava – Nar. nov., br. 76/11. i 42/13). Slijedom navedenog, tužitelj je nositelj prava i obveza samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva te nije trgovac u smislu odredbe čl. 3. st. 1. ZID ZTD te čl. 5. st. 1. ZID ZT i čl. 4. st. 1. ZT, jer gospodarsku djelatnost ne obavlja samostalno u skladu s propisima o obrtu i nije upisan u sudskom registru, dok je tuženik pravna osoba i subjekt iz čl. 34.b toč. 1. ZPP, slijedom čega nisu ispunjene pretpostavke za nadležnost trgovačkog suda u ovoj pravnoj stvari.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)