RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 9.2020, str. 13

Aktualnosti vezane za potpore koje daje HZZ

rrif - 9.2020, str. 18

Računovodstvo odgovornosti kao mehanizam za poboljšanje učinkovitosti

rrif - 9.2020, str. 27

Računovodstvo troškova prehrane radnika

rrif - 9.2020, str. 36

Računovodstveno evidentiranje i praćenje potpora iz EU-a

rrif - 9.2020, str. 43

Računovodstveno praćenje proizvodnje grožđa i vina

rrif - 9.2020, str. 50

Prihodi od uporabe vlastitih proizvoda i usluga u graditeljstvu

rrif - 9.2020, str. 58

Dugotrajna nematerijalna imovina

rrif - 9.2020, str. 61

Izbor revizora i obveza revizije za 2020. godinu

rrif - 9.2020, str. 70

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 9.2020, str. 75

Kvotno zapošljavanje i uređenje voda

rrif - 9.2020, str. 81

Financiranje i potraživanja

rrif - 9.2020, str. 84

Rokovi predaje, ispravci i dopune Obrasca JOPPD

rrif - 9.2020, str. 86

PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima

rrif - 9.2020, str. 97

Porezna zastara

rrif - 9.2020, str. 116

Ustup ili cesija prava na povrat poreza

rrif - 9.2020, str. 121

Pravo na odbitak pretporeza i povrat PDV-a

rrif - 9.2020, str. 129

Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji (izdanje 2020. godine)

rrif - 9.2020, str. 133

Osvrt na MSFI-je za mala i srednje velika poduzeća i usklađivanje s MSFI-jem

rrif - 9.2020, str. 143

Njemačka i Austrija smanjuju poreze

rrif - 9.2020, str. 146

Izazovi i potencijali restrukturiranja bolnica u Njemačkoj

rrif - 9.2020, str. 149

Poslovanje paušalnog obrta – autoškola

rrif - 9.2020, str. 160

Novosti za obveznike fiskalizacije

rrif - 9.2020, str. 163

Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika

rrif - 9.2020, str. 172

Prijava i odjava radnika u mirovinskom osiguranju

rrif - 9.2020, str. 176

Raskid ugovora voljom stranaka i po sili zakona

rrif - 9.2020, str. 182

Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija

rrif - 9.2020, str. 189

Menadžment za budućnost

rrif - 9.2020, str. 192

Ekonomski najpovoljnija ponuda u sustavu javne nabave

rrif - 9.2020, str. 196

Jezik ponude i prijevod na hrvatski jezik

rrif - 9.2020, str. 207

Utjecaj COVIDA-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a

rrif - 9.2020, str. 216

Novi propisi

rrif - 9.2020, str. 220

Stručne informacije

rrif - 9.2020, str. 224
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)