RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 8.2020, str. 9

Potpora za očuvanje radnih mjesta za srpanj i kolovoz 2020. godine

rrif - 8.2020, str. 13

Potpora za očuvanje radnih mjesta za srpanj 2020. godine – mikropoduzetnici

rrif - 8.2020, str. 19

Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

rrif - 8.2020, str. 25

Menadžersko računovodstvo zaliha i „normalizacija“ financijskog izvještavanja

rrif - 8.2020, str. 33

Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva

rrif - 8.2020, str. 41

Računovodstveni, pravni i porezni aspekti spajanja subjekata / poslovanja pod zajedničkom kontrolom

rrif - 8.2020, str. 50

Gubitak s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 8.2020, str. 70

Specifičnosti poslovanja autoškole

rrif - 8.2020, str. 74

Dostavna „van“ vozila u imovini poduzetnika

rrif - 8.2020, str. 80

Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital

rrif - 8.2020, str. 92

Interna realizacija i prodaja prirodnog bogatstva

rrif - 8.2020, str. 97

Pružanje usluga i sitni inventar

rrif - 8.2020, str. 99

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Njemačkoj

rrif - 8.2020, str. 102

Oporezivanje „inozemnih usluga“ (II. dio)

rrif - 8.2020, str. 110

Podnošenje zahtjeva za obročnu otplatu odgođenih poreznih obveza

rrif - 8.2020, str. 122

Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnine

rrif - 8.2020, str. 130

Porezni položaj drugog dohotka ostvarenog u inozemstvu

rrif - 8.2020, str. 137

Plaćanje turističke pristojbe za plovila

rrif - 8.2020, str. 144

Porezni položaj transakcija u kontekstu odnosa društva majke i društva kćeri

rrif - 8.2020, str. 148

Dobre i loše strane konjunkturnog paketa – inventura

rrif - 8.2020, str. 151

Njemačka smanjila PDV i reforma cestovnog prijevoza

rrif - 8.2020, str. 152

Računovodstvo po ugovorima o reverzibilnom faktoringu

rrif - 8.2020, str. 155

Zatezne kamate i kamate između povezanih osoba od 1. srpnja 2020. godine

rrif - 8.2020, str. 157

Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 8.2020, str. 161

Nepuno radno vrijeme radnika – aktualna pitanja

rrif - 8.2020, str. 167

Prokuristi – aktualna pitanja

rrif - 8.2020, str. 173

Novosti u Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u javnom sektoru

rrif - 8.2020, str. 179

Izmijenjen je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

rrif - 8.2020, str. 185

Utjecaj bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU-u

rrif - 8.2020, str. 190

Novi propisi

rrif - 8.2020, str. 194

Stručne informacije

rrif - 8.2020, str. 199
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)