RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 6.2020, str. 9

Aktualnosti u vezi s potporama za očuvanje radnih mjesta

rrif - 6.2020, str. 13

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

rrif - 6.2020, str. 17

Lažiranja financijskih izvještaja u praksi tvrtke „Crazy Eddie” i forenzično računovodstvo

rrif - 6.2020, str. 19

Računovodstveno praćenje proizvodnje žitarica

rrif - 6.2020, str. 28

Računovodstvo zakupa poslovnog prostora

rrif - 6.2020, str. 33

Smanjenje temeljnog kapitala i isplata reinvestiranog dobitka

rrif - 6.2020, str. 39

Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu

rrif - 6.2020, str. 47

Nabava osobnih automobila u tuzemstvu

rrif - 6.2020, str. 64

Primljene kratkoročne pozajmice i ispravak vrijednosti potraživanja

rrif - 6.2020, str. 71

Potpora za očuvanje radnih mjesta i zakup poslovnog prostora

rrif - 6.2020, str. 76

Moratorij s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti

rrif - 6.2020, str. 78

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha

rrif - 6.2020, str. 80

Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu

rrif - 6.2020, str. 88

Oslobođenja u sustavu PDV-a

rrif - 6.2020, str. 97

Darovanje za zdravstvene svrhe i potrebe

rrif - 6.2020, str. 120

Trošarinsko postupanje s nedenaturiranim, denaturiranim i djelomično nedenaturiranim etilnim alkoholom

rrif - 6.2020, str. 128

Porezni položaj isporuka nekretnina

rrif - 6.2020, str. 137

Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga

rrif - 6.2020, str. 142

Transakcija prodaje i povratnog najma dugotrajne materijalne imovine prema MSFI-ju 16 – Najmovi

rrif - 6.2020, str. 148

Gospodarske potpore zbog koronakrize

rrif - 6.2020, str. 150

Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 6.2020, str. 152

Raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu u uvjetima izvanrednih i posebnih okolnosti

rrif - 6.2020, str. 158

Sezonski radnici – ugovor o radu i obračun plaće

rrif - 6.2020, str. 163

Aktualna pitanja glede godišnjeg odmora u 2020. godini

rrif - 6.2020, str. 176

Potres, prekid rada i osiguranje od rizika

rrif - 6.2020, str. 181

Pružanje usluga strancima

rrif - 6.2020, str. 187

Referencije gospodarskog subjekta u postupcima javne nabave

rrif - 6.2020, str. 191

Negativni učinci bolesti COVID-19 na gospodarska kretanja u Hrvatskoj i zemljama EU-a

rrif - 6.2020, str. 200

Novi propisi

rrif - 6.2020, str. 201

Stručne informacije

rrif - 6.2020, str. 208
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)