RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 3.2020, str. 13

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2019. godinu

rrif - 3.2020, str. 17

Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2019. godinu

rrif - 3.2020, str. 29

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2019. godinu

rrif - 3.2020, str. 45

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u FINA-u

rrif - 3.2020, str. 63

Odgođeni porez na dobitak

rrif - 3.2020, str. 71

Računovodstvo izmjena ugovora o najmu – MSFI 16

rrif - 3.2020, str. 82

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću – aktualnosti

rrif - 3.2020, str. 90

Specifičnosti u poslovanju komunalnih društava

rrif - 3.2020, str. 99

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 3.2020, str. 103

Prijeboj i osnivanje ustanove

rrif - 3.2020, str. 110

Zamjena i naplata potraživanja

rrif - 3.2020, str. 114

Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija

rrif - 3.2020, str. 115

Plaće zaposlenih umirovljenika

rrif - 3.2020, str. 126

Neoporezive premije osiguranja u 2020. godini

rrif - 3.2020, str. 132

Plaće radnika u diplomatskim predstavništvima

rrif - 3.2020, str. 141

Građevinske usluge u okviru održavanja

rrif - 3.2020, str. 149

Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa

rrif - 3.2020, str. 157

Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora

rrif - 3.2020, str. 165

Svjetski trendovi u oporezivanju digitalne ekonomije

rrif - 3.2020, str. 168

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija

rrif - 3.2020, str. 173

Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta

rrif - 3.2020, str. 180

Troškovi izobrazbe zaposlenika nastalih ispunjavanjem ugovora s kupcem prema MSFI 15

rrif - 3.2020, str. 181

Internetska trgovina i digitalni porez

rrif - 3.2020, str. 182

Način i uvjeti obavljanja internetske prodaje

rrif - 3.2020, str. 184

Fiksna naknada u cijeni komunalnog otpada

rrif - 3.2020, str. 190

Fiskalizacija pratećih dokumenata

rrif - 3.2020, str. 193

Novi Kolektivni ugovor ugostiteljstva

rrif - 3.2020, str. 196

Likvidatori – radno-pravno i porezno-doprinosno motrište

rrif - 3.2020, str. 205

Asignacija (uputa) u praksi

rrif - 3.2020, str. 214

Potpore iz EU-a u neprofitnom računovodstvu

rrif - 3.2020, str. 220

Inspekcijski nadzor turističkih inspektora kod neprofitnih organizacija

rrif - 3.2020, str. 226

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 3.2020, str. 236

Novi propisi

rrif - 3.2020, str. 243
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)