RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 11.2020, str. 21

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) za razdoblje od listopada do prosinca 2020. godine

rrif - 11.2020, str. 25

Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena – promjene od 1. listopada 2020. godine

rrif - 11.2020, str. 33

Računovodstvo nabave i otpisa sitnog inventara

rrif - 11.2020, str. 43

Promjene u računovodstvu glede poticaja kupcima prema MSFI-ju 15 i oporezivanje darova

rrif - 11.2020, str. 49

Računovodstvo otpisa i usklađenja obveza

rrif - 11.2020, str. 57

Otkup otpada od građana

rrif - 11.2020, str. 64

Što donose izmjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja od 2021. godine

rrif - 11.2020, str. 70

Računi u poslovanju poduzetnika

rrif - 11.2020, str. 72

Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava

rrif - 11.2020, str. 81

Prijenos dugotrajne imovine i prestanak priznavanja imovine

rrif - 11.2020, str. 84

JOPPD u slučaju spajanja i pripajanja poslodavca

rrif - 11.2020, str. 86

Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a

rrif - 11.2020, str. 88

Posebnosti PDV-a kod malih poreznih obveznika

rrif - 11.2020, str. 99

Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu

rrif - 11.2020, str. 112

Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima (CbCR)

rrif - 11.2020, str. 115

Turistička pristojba i članarina u uvjetima posebnih okolnosti za iznajmljivače

rrif - 11.2020, str. 120

Oporezivanje honorara od autorskih i umjetničkih djela

rrif - 11.2020, str. 123

Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja

rrif - 11.2020, str. 132

Strane fizičke osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj

rrif - 11.2020, str. 139

Primitci studenata ostvareni putem studentskog servisa

rrif - 11.2020, str. 146

Ispravak odbitka pretporeza

rrif - 11.2020, str. 151

Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora u 2020. godini

rrif - 11.2020, str. 157

Prezentiranje financijskih izvještaja

rrif - 11.2020, str. 162

Pad prihoda od PDV-a i sniženje poreza na dobitak

rrif - 11.2020, str. 166

Što banke gledaju kada se traži kredit

rrif - 11.2020, str. 168

Kako se poduzetnici mogu pripremiti za nadolazeću financijsku krizu

rrif - 11.2020, str. 178

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti i podnošenje novih izvješća za 2020. godinu

rrif - 11.2020, str. 183

Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja uz radni odnos

rrif - 11.2020, str. 197

Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – II. dio

rrif - 11.2020, str. 202

Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu

rrif - 11.2020, str. 208

Odustanak od likvidacije

rrif - 11.2020, str. 215

Stagnacija gospodarskih kretanja i u III. kvartalu u Hrvatskoj i zemljama EU-a

rrif - 11.2020, str. 219

Novi propisi

rrif - 11.2020, str. 223

Stručne informacije

rrif - 11.2020, str. 227
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)