RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 7.2019, str. 7

Osnivanje društva s ograničenom odgovornosti prema izmjenama ZTD-a

rrif - 7.2019, str. 11

Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza

rrif - 7.2019, str. 20

Troškovi premija osiguranja

rrif - 7.2019, str. 28

Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila

rrif - 7.2019, str. 33

Ugovor i cijene računovodstvenih usluga

rrif - 7.2019, str. 42

Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije

rrif - 7.2019, str. 53

U sustavu javne nabave obveza izdavanja eRačuna od 1. srpnja

rrif - 7.2019, str. 56

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 7.2019, str. 59

Darovanje opreme

rrif - 7.2019, str. 63

Kupnja poslovnog objekta i jamčevni polog

rrif - 7.2019, str. 64

Polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu u sustavu neprofitnog računovodstva

rrif - 7.2019, str. 65

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres

rrif - 7.2019, str. 68

Novi način određivanja inozemnog dohotka rezidenata

rrif - 7.2019, str. 75

Dopunski rad radnika u sezoni

rrif - 7.2019, str. 82

Porezno motrište prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona

rrif - 7.2019, str. 88

Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a

rrif - 7.2019, str. 95

Novosti u vezi s oslobođenjem od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara

rrif - 7.2019, str. 110

Porezni položaj isplaćenih umjetničkih honorara iz inozemstva

rrif - 7.2019, str. 114

Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dobitak za 2019. godinu

rrif - 7.2019, str. 119

Prodaja, isporuka i nabava loživa ulja

rrif - 7.2019, str. 126

Primjena Smjernica OECD-a na nematerijalnu imovine u području transfernih cijena

rrif - 7.2019, str. 133

Iznimka od plaćanja PDV-a pri izvozu – dokazna sredstva

rrif - 7.2019, str. 139

Neobične transakcije u kontekstu revidiranja prijevarnih radnji

rrif - 7.2019, str. 145

Porezne prijevare, sanacija poduzeća i digitalizacija prijevoza

rrif - 7.2019, str. 151

Upravljanje kapitalom i poslovanjem u obiteljskim društvima – kodeks upravljanja

rrif - 7.2019, str. 153

Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem

rrif - 7.2019, str. 160

Ugostiteljske i turističke usluge u zdravstvenom turizmu

rrif - 7.2019, str. 169

Prava članova uprave za vrijeme korištenja bolovanja i roditeljskih dopusta

rrif - 7.2019, str. 173

Rad maloljetnika

rrif - 7.2019, str. 179

Ugovor o darovanju – najvažnija motrišta

rrif - 7.2019, str. 185

Trgovačko društvo kao osnivač trgovačkog društva

rrif - 7.2019, str. 192

Izmjene Zakona o sudskom registru

rrif - 7.2019, str. 197

Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti

rrif - 7.2019, str. 200

Osobni automobili kod neprofitnih pravnih osoba obveznika PDV-a

rrif - 7.2019, str. 204

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2019, str. 208

Novi propisi

rrif - 7.2019, str. 215

Održan je prvi GRI-jev seminar

rrif - 7.2019, str. 220

Stručne informacije

rrif - 7.2019, str. 221
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)