RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 10.2019, str. 13

Troškovi prehrane i smještaja radnika

rrif - 10.2019, str. 17

Računovodstvo zaliha trgovačkih društava

rrif - 10.2019, str. 29

Računovodstveno praćenje uzgoja povrća

rrif - 10.2019, str. 37

Računovodstvo kapitalnih pričuva u d.o.o.-u

rrif - 10.2019, str. 41

Financijski lizing po naplaćenim naknadama

rrif - 10.2019, str. 47

Računovodstvo iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

rrif - 10.2019, str. 49

Aktualna pitanja iz prakse

rrif - 10.2019, str. 56

Pomoći i ulaganja

rrif - 10.2019, str. 62

Predujmovi i zaduživanje

rrif - 10.2019, str. 63

Službeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo

rrif - 10.2019, str. 65

Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za radnike

rrif - 10.2019, str. 75

Zapošljavanje osoba bez prethodnoga mirovinskog staža i osoba mlađih od 30 godina

rrif - 10.2019, str. 83

Ograničavanje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje

rrif - 10.2019, str. 91

Obveze poduzetnika pri ulasku u sustav PDV-a tijekom godine

rrif - 10.2019, str. 99

Uvjeti za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz drugih zemalja članica EU-a

rrif - 10.2019, str. 110

Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

rrif - 10.2019, str. 117

Pravo odbitka pretporeza kod nerealiziranih isporuka

rrif - 10.2019, str. 124

Stjecanje zvanja ovlaštenog revizora

rrif - 10.2019, str. 130

Bolje informacije o poslovnim kombinacijama

rrif - 10.2019, str. 133

Nadzorna knjiga deviznog poslovanja

rrif - 10.2019, str. 136

PDV i porez na dobitak

rrif - 10.2019, str. 140

Registar stvarnih vlasnika

rrif - 10.2019, str. 141

Nastavak poslovanja i otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“

rrif - 10.2019, str. 148

Poljoprivrednici koji nisu porezni obveznici

rrif - 10.2019, str. 159

Cijene vodnih usluga

rrif - 10.2019, str. 164

Novosti za isporučitelje vodnih usluga

rrif - 10.2019, str. 168

Što turistički inspektori kontroliraju u ugostiteljskim objektima

rrif - 10.2019, str. 173

Evidencije radnog vremena mobilnih radnika – novosti u 2019. godini

rrif - 10.2019, str. 183

Ništetan ugovor zbog zabrane i protivnosti strogoj normi

rrif - 10.2019, str. 188

Osnivanje trgovačkih društava u RH od strane državljana trećih zemalja

rrif - 10.2019, str. 194

Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a

rrif - 10.2019, str. 200

Otkaz direktoru, vođenje poslova društva, platni nalog i stečaj dužnika

rrif - 10.2019, str. 203

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 10.2019, str. 211

Novi propisi

rrif - 10.2019, str. 221

Stručne informacije

rrif - 10.2019, str. 225
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)