RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 8.2018, str. 7

Što donosi novi MSFI 16 – Najmovi kod najmoprimaca

rrif - 8.2018, str. 11

Računovodstvo nabave i prodaje sredstava dugotrajne imovine s motrišta člana društva

rrif - 8.2018, str. 18

Prodaja rabljenih dobara u posebnom postupku oporezivanja marže

rrif - 8.2018, str. 25

Računovodstvo financijske imovine prema Hrvatskim standardima

rrif - 8.2018, str. 34

Računovodstveno evidentiranje primljenih potpora iz EU-a za zajedničke projekte

rrif - 8.2018, str. 43

Dugotrajna nefinancijska imovina – kupnja i zamjena

rrif - 8.2018, str. 49

Dugotrajna nefinancijska imovina – darivanje

rrif - 8.2018, str. 53

Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu

rrif - 8.2018, str. 55

Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

rrif - 8.2018, str. 63

Radnici izaslani na rad u druge države

rrif - 8.2018, str. 72

Svote dnevnica PER DIEM

rrif - 8.2018, str. 77

Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)

rrif - 8.2018, str. 87

Upute odbora za PDV (EU) - tumačenje europskih propisa o PDV-u

rrif - 8.2018, str. 100

Statusne promjene i odbitak pretporeza – (II. dio)

rrif - 8.2018, str. 109

Zahtjevi za povratom pogrešno uplaćenih javnih prihoda

rrif - 8.2018, str. 114

Nagrađivanje dionicama i udjelima u trgovačkim društvima

rrif - 8.2018, str. 121

Prijava drugog dohotka ostvarenog iz inozemstva putem portala e-Porezna

rrif - 8.2018, str. 131

Revizija povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima

rrif - 8.2018, str. 137

Sprječavanje pranja novca i PDV u e-trgovini

rrif - 8.2018, str. 143

Financijska uspješnost poduzetnika Hrvatske u 2017. godini prema djelatnostima

rrif - 8.2018, str. 146

Ovrha na novčanim sredstvima prema novom Zakonu

rrif - 8.2018, str. 155

Otpis dugova fizičkim osobama prema novom Zakonu

rrif - 8.2018, str. 161

Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2018. godine

rrif - 8.2018, str. 164

Incoterms – pariteti isporuke

rrif - 8.2018, str. 166

Ustrojavanje sustava zaštite osobnih podataka u skladu s GDPR-om (I. dio)

rrif - 8.2018, str. 175

Odgovori na aktualna pitanja o djelatnosti ugostiteljstva i turizma

rrif - 8.2018, str. 181

Poslovno uvjetovani otkaz u praksi

rrif - 8.2018, str. 187

Oblici obavljanja rada bez prava na naknadu

rrif - 8.2018, str. 192

Zdravstveno osiguranje članova obitelji hrvatskih državljana na radu u drugoj državi članici Europske unije

rrif - 8.2018, str. 200

Aktualnosti brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra

rrif - 8.2018, str. 202

Praksa središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave

rrif - 8.2018, str. 206

Novi granski kolektivni ugovori

rrif - 8.2018, str. 213

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 8.2018, str. 223

Novi propisi

rrif - 8.2018, str. 231

Stručne informacije

rrif - 8.2018, str. 236
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)