RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 5.2018, str. 21

Uporaba vozila za osobni prijevoz za privatne potrebe − utvrđivanje primitka u naravi

rrif - 5.2018, str. 25

Operativni leasing osobnih automobila

rrif - 5.2018, str. 33

Računovodstvo radne odjeće i obuće

rrif - 5.2018, str. 43

Obračun troškova prehrane sezonskih radnika

rrif - 5.2018, str. 48

Računovodstvo nabave i održavanja postrojenja i opreme

rrif - 5.2018, str. 51

Prihodi prema MSFI-ju 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima

rrif - 5.2018, str. 57

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 5.2018, str. 72

Tečajne razlike i robni zajam

rrif - 5.2018, str. 78

Darovanje i imovina

rrif - 5.2018, str. 82

Obračun plaće za radnika na području od posebne državne skrbi

rrif - 5.2018, str. 85

Poticanje zapošljavanja oslobađanjem poslodavca plaćanja doprinosa na plaću

rrif - 5.2018, str. 89

Bolovanje izaslanih radnika

rrif - 5.2018, str. 96

Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela

rrif - 5.2018, str. 100

Dohodak od otuđenja nekretnine

rrif - 5.2018, str. 107

Utvrđivanje obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima

rrif - 5.2018, str. 114

Posebni porez na kavu

rrif - 5.2018, str. 129

Mogućnost sklapanja djelomične porezne nagodbe

rrif - 5.2018, str. 141

Zatezne kamate za doprinos za II. stup na obrascu JOPPD

rrif - 5.2018, str. 149

Isporuka i stjecanje dobara unutar Zajednice

rrif - 5.2018, str. 154

Revidiranje izvještaja integriranoga poslovnog rezultata

rrif - 5.2018, str. 162

Promjene računovodstvenih politika

rrif - 5.2018, str. 168

Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta

rrif - 5.2018, str. 171

Prava ispitanika i obveze voditelja obrade osobnih podataka u odnosu na prava ispitanika prema GDPR-u

rrif - 5.2018, str. 181

Važne novosti za OPG-ove – što donosi Zakon o OPG-u

rrif - 5.2018, str. 186

Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu

rrif - 5.2018, str. 195

Dopunski rad u sustavu mirovinskog osiguranja

rrif - 5.2018, str. 204

Prijava sezonskih radnika u sustav mirovinskog osiguranja

rrif - 5.2018, str. 213

Radni odnosi u OPG-u

rrif - 5.2018, str. 219

Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša – nerezidenata i rezidenata iz inozemstva

rrif - 5.2018, str. 223

Praksa u sustavu javne nabave

rrif - 5.2018, str. 240

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 5.2018, str. 249

Novi propisi

rrif - 5.2018, str. 256

Stručne informacije

rrif - 5.2018, str. 260
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)