RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 12.2018, str. 17

Što donose izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2019. godine

rrif - 12.2018, str. 21

Izmjene i dopune Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak

rrif - 12.2018, str. 21

Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine

rrif - 12.2018, str. 29

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobitak

rrif - 12.2018, str. 35

Izmjene Općega poreznog zakona

rrif - 12.2018, str. 37

Novosti u provedbi fiskalizacije u prometu gotovinom

rrif - 12.2018, str. 40

Novosti u uredbama – PPMV i trošarina na cigarete

rrif - 12.2018, str. 41

Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 12.2018, str. 44

Novosti u vezi s plaćanjem naknade za općekorisne funkcije šuma

rrif - 12.2018, str. 50

MSFI 16 – Najmovi

rrif - 12.2018, str. 53

Računovodstvo državnih potpora

rrif - 12.2018, str. 65

Prodaja robe putem internetske trgovine

rrif - 12.2018, str. 72

Računovodstvo promidžbe i darovanja

rrif - 12.2018, str. 81

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2018. godinu

rrif - 12.2018, str. 91

Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama

rrif - 12.2018, str. 100

Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine

rrif - 12.2018, str. 111

Kredit i dani predujam

rrif - 12.2018, str. 115

Kupnja i prodaja poslovnih objekata

rrif - 12.2018, str. 118

Godišnji obračun poreza iz plaće za 2018. godinu

rrif - 12.2018, str. 120

Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću

rrif - 12.2018, str. 129

Isplata (ne)oporezive trinaeste plaće

rrif - 12.2018, str. 137

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u slučaju izaslanstva i službenog puta

rrif - 12.2018, str. 143

Božićnica i ostale nagrade u vrijeme blagdana

rrif - 12.2018, str. 144

Ulazak u sustav PDV-a 1. siječnja 2019. godine

rrif - 12.2018, str. 152

Izlazak iz sustava PDV-a 1. siječnja 2019. godine

rrif - 12.2018, str. 163

Obrazac PDV za prosinac 2018. godine – „dohodaši“ i „dobitaši“

rrif - 12.2018, str. 171

Reprogram poreznog duga fizičkih osoba – građana

rrif - 12.2018, str. 187

Ispravci i nadopuna obrasca INO-DOH

rrif - 12.2018, str. 194

Stalni poslovni nastan s motrišta oporezivanja PDV-om (I. dio)

rrif - 12.2018, str. 199

Postupci obavljanja skraćene revizije – uvida

rrif - 12.2018, str. 205

Stečaj kao druga prilika i dječji doplatak

rrif - 12.2018, str. 211

Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak

rrif - 12.2018, str. 213

Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2019. godini – obveze s motrišta PDV- a

rrif - 12.2018, str. 220

Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika

rrif - 12.2018, str. 225

Rad studenata prema novom Zakonu

rrif - 12.2018, str. 230

Namirenje troškova poslodavcu za prouzročene manjkove

rrif - 12.2018, str. 235

Zastoj i prekid zastare

rrif - 12.2018, str. 238

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 12.2018, str. 244

Novi propisi

rrif - 12.2018, str. 251

Stručne informacije

rrif - 12.2018, str. 256
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)