RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 10.2018, str. 15

Računovodstveno motrište izrade web-stranice trgovačkog društva

rrif - 10.2018, str. 19

Računovodstvo proizvodnje cvijeća

rrif - 10.2018, str. 25

Računovodstvena pitanja koja postavljaju poduzetnici

rrif - 10.2018, str. 32

Računovodstvo poštene vrijednosti - mit ili neostvarivi ideal

rrif - 10.2018, str. 38

Odgovori na pitanja iz prakse

rrif - 10.2018, str. 43

Zakup i dugotrajna nefinancijska imovina

rrif - 10.2018, str. 46

Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 10.2018, str. 48

Novosti oko zamjenskog zapošljavanja osoba s invalidnošću

rrif - 10.2018, str. 50

Prava zaposlenih osoba u vezi s trudnoćom, porodom i roditeljstvom

rrif - 10.2018, str. 56

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD

rrif - 10.2018, str. 64

Mali porezni obveznici u prometu dobara i usluga (I. dio)

rrif - 10.2018, str. 71

Dohodak od imovine s osnove najma / zakupa nekretnine

rrif - 10.2018, str. 82

Isplate umjetnicima nerezidentima

rrif - 10.2018, str. 90

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Češkoj

rrif - 10.2018, str. 96

Zahtjevi za preknjiženjem pogrešno uplaćenih javnih prihoda

rrif - 10.2018, str. 104

Bitne promjene Smjernica OECD-a za određivanje transfernih cijena

rrif - 10.2018, str. 110

Porezna osnovica za obračun PDV-a

rrif - 10.2018, str. 120

Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (II. dio)

rrif - 10.2018, str. 126

Paneuropski sustav plaćanja i osiguranje depozita u bankama

rrif - 10.2018, str. 132

Formiranje cijena u maloprodaji

rrif - 10.2018, str. 134

Poslovanje stranom gotovinom

rrif - 10.2018, str. 140

Poslovanje obrtnika mesara

rrif - 10.2018, str. 146

Privremeni uvoz

rrif - 10.2018, str. 152

Komunalni red prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu

rrif - 10.2018, str. 159

„Produljena“ povreda obveza iz radnog odnosa i sudski raskid ugovora o radu te bruto-plaća

rrif - 10.2018, str. 164

Kupoprodaja s međunarodnim obilježjima (primjena prava i nadležnost)

rrif - 10.2018, str. 168

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 10.2018, str. 173

Novi propisi

rrif - 10.2018, str. 180

Stručne informacije

rrif - 10.2018, str. 184
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)