RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 9.2017, str. 17

Računovodstveno i porezno motrište „prefakturiranih“ troškova

rrif - 9.2017, str. 21

Amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela

rrif - 9.2017, str. 31

Štete na imovini poduzetnika

rrif - 9.2017, str. 35

Izbor revizora za 2017. godinu

rrif - 9.2017, str. 43

Neosnovano primljeni novac i ulaganje u tuđu imovinu

rrif - 9.2017, str. 50

Dugotrajna nefinancijska imovina – darovanje i prijenos

rrif - 9.2017, str. 52

Treći stup mirovinskog osiguranja

rrif - 9.2017, str. 55

Novi Zakon o osiguranju radničkih tražbina

rrif - 9.2017, str. 62

Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu

rrif - 9.2017, str. 65

Porezni položaj isplaćenih primitaka iz inozemstva

rrif - 9.2017, str. 75

Porezni položaj trostranih poslova

rrif - 9.2017, str. 88

Pojednostavljenje kod isporuka dobara u komisiji u druge države članice EU-a

rrif - 9.2017, str. 98

Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2016. godine

rrif - 9.2017, str. 102

Značenje PDV-broja prilikom prijenosa porezne obveze unutar EU-a

rrif - 9.2017, str. 116

Ugovaranje revizijskih angažmana

rrif - 9.2017, str. 119

Međunarodna plaćanja i ukidanje selektivne porezne prednosti

rrif - 9.2017, str. 126

Prikaz bitnih novela Ovršnog zakona iz 2017. godine

rrif - 9.2017, str. 128

Kapitalno restrukturiranje u predstečajnom postupku

rrif - 9.2017, str. 135

Privremena obustava obrtničke djelatnosti

rrif - 9.2017, str. 140

Prikaz novog Zakona o koncesijama

rrif - 9.2017, str. 150

Prikaz novog pravilnika koji uređuje evidencije radnog vremena

rrif - 9.2017, str. 158

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca

rrif - 9.2017, str. 164

Trgovac i trgovački ugovor – osnovni pojmovi, podatci i zakonski primjeri

rrif - 9.2017, str. 168

Stjecanje vlastitih dionica

rrif - 9.2017, str. 174

Nesposobnost plaćanja i propuštanje otvaranja stečaja

rrif - 9.2017, str. 178

Promjene u financijskom izvještavanju u sustavu neprofitnog računovodstva

rrif - 9.2017, str. 182

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2017, str. 183

Novi propisi

rrif - 9.2017, str. 190

Stručne informacije

rrif - 9.2017, str. 200
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)