RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 7.2017, str. 11

Odobravanje zajmova fizičkim osobama

rrif - 7.2017, str. 15

Financijsko i porezno izvještavanje društava u slučaju statusnih promjena, likvidacije i stečaja

rrif - 7.2017, str. 25

Nabava, korištenje i prodaja dostavnih „van“ vozila

rrif - 7.2017, str. 33

Plaćanje spomeničke rente u 2017. godini

rrif - 7.2017, str. 43

Poslovi i kompetencije financijsko-računovodstvenog forenzičara

rrif - 7.2017, str. 44

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu

rrif - 7.2017, str. 50

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2017. godinu

rrif - 7.2017, str. 55

Izaslani radnici prema uredbama Europske unije

rrif - 7.2017, str. 61

Porezni položaj plaća izaslanih radnika

rrif - 7.2017, str. 67

Naknada plaće na blagdan i drugi slučajevi obveznog povećanja plaće

rrif - 7.2017, str. 75

Oporezivanje plaća koje se isplaćuju na temelju izvansudske nagodbe

rrif - 7.2017, str. 83

Rodiljni i roditeljski dopust i potpore radnika i samozaposlenih roditelja

rrif - 7.2017, str. 91

Porez na nekretnine

rrif - 7.2017, str. 104

Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa

rrif - 7.2017, str. 112

Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja

rrif - 7.2017, str. 118

Zahtjev za povratom PDV-a podnesen kao ugovor o ustupu ili cesiji

rrif - 7.2017, str. 122

Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića

rrif - 7.2017, str. 127

Stope PDV-a u Europskoj uniji na dan 1. siječnja 2017. godine

rrif - 7.2017, str. 142

Računovodstvo poslovnih aktivnosti koje uređuje država

rrif - 7.2017, str. 156

Sprječavanje financijskih prijevara, snižena porezna stopa na elektroničke publikacije

rrif - 7.2017, str. 158

Predviđanje poslovnog neuspjeha

rrif - 7.2017, str. 160

Pokazatelji uspješnosti svih poduzetnika u 2016. godini prema djelatnostima

rrif - 7.2017, str. 168

Produktivnost trgovine na malo

rrif - 7.2017, str. 176

Kombiniranje EU-ovih fondova s javno-privatnim partnerstvom

rrif - 7.2017, str. 180

Pravni okvir za registraciju i poslovanje u ugostiteljskoj djelatnosti te kod pružanja usluga u turizmu

rrif - 7.2017, str. 184

Financiranje vodnoga gospodarstva – vodne naknade

rrif - 7.2017, str. 205

Sporazumni prestanak ugovora o radu i otkaz (skrivljeno ponašanje radnika)

rrif - 7.2017, str. 211

Prigodna jednokratna tombola

rrif - 7.2017, str. 214

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – primjena u praksi

rrif - 7.2017, str. 223

Obveza usklađivanja akta prema ZJN-u 2016

rrif - 7.2017, str. 232

Obnašanje dužnosti općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika

rrif - 7.2017, str. 235

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2017, str. 240

Novi propisi

rrif - 7.2017, str. 248

Stručne informacije

rrif - 7.2017, str. 255
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)