RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 6.2017, str. 15

Poslovanje s mjenicama

rrif - 6.2017, str. 19

Računovodstvo obrnutog pripajanja (matice ovisnom društvu)

rrif - 6.2017, str. 28

Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu

rrif - 6.2017, str. 39

Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade

rrif - 6.2017, str. 47

Konsolidacija financijskih izvješća za 2016. godinu

rrif - 6.2017, str. 55

Odgovornost računovođe zbog pogrešne prognoze vremenske neograničenosti poslovanja u slučaju razloga za stečaj

rrif - 6.2017, str. 74

Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine i primljena jamstva

rrif - 6.2017, str. 81

Rashod dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 6.2017, str. 83

Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

rrif - 6.2017, str. 85

Obračun poreza i doprinosa na neredovito isplaćene plaće

rrif - 6.2017, str. 94

Porezni položaj plaća isplaćenih po sudskoj presudi i izvješćivanje na obrascu JOPPD

rrif - 6.2017, str. 103

Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. svibnja 2017. godine

rrif - 6.2017, str. 117

Promjene u fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1. srpnja 2017. godine

rrif - 6.2017, str. 122

Fiskalizacija – podsjetnik za obveznike fiskalizacije

rrif - 6.2017, str. 127

Obračun PDV-a pri isporukama dobara na daljinu

rrif - 6.2017, str. 131

Oporezivanje iznajmljivača stranaca u RH

rrif - 6.2017, str. 139

Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu

rrif - 6.2017, str. 154

Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih izravno iz inozemstva fizičkim osobama

rrif - 6.2017, str. 161

Prethodni cjenovni sporazumi na području transfernih cijena (primjer iz Slovenije)

rrif - 6.2017, str. 165

Porezi i deficiti

rrif - 6.2017, str. 171

Odnos duga i EBITDA-e kao mjera financijske sposobnosti poduzeća

rrif - 6.2017, str. 173

Prijava tražbina vjerovnika u postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima

rrif - 6.2017, str. 180

Sezonski obrti – obveznici poreza na dohodak

rrif - 6.2017, str. 183

Sezonsko zapošljavanje – aktualnosti i motrište obveznih osiguranja

rrif - 6.2017, str. 193

Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

rrif - 6.2017, str. 202

Izvanredni otkaz i rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava

rrif - 6.2017, str. 211

Novosti u Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

rrif - 6.2017, str. 215

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 6.2017, str. 218

Novi propisi

rrif - 6.2017, str. 225
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)