RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Dame treba mijenjati! - uvodnik

rrif - 4.2017, str. 13

Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva

rrif - 4.2017, str. 17

Računovodstvo ulaganja u osnovno stado

rrif - 4.2017, str. 28

Nabava i prodaja rabljenog materijala i otpada

rrif - 4.2017, str. 34

Računovodstvo zakupa poslovnog prostora

rrif - 4.2017, str. 46

Novosti i razlike u GRI smjernicama

rrif - 4.2017, str. 50

Bolovanje i darovanje

rrif - 4.2017, str. 53

Maloprodaja proizvoda i financijski leasing

rrif - 4.2017, str. 57

Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija

rrif - 4.2017, str. 58

Što je novo u poticanju zapošljavanja

rrif - 4.2017, str. 67

Prijevoz na posao i s posla

rrif - 4.2017, str. 71

Obustava (dijela) plaće u korist poslodavca

rrif - 4.2017, str. 79

Isplata bonusa u 2017.

rrif - 4.2017, str. 84

Oporezivanje isporuka građevina, rekonstruiranih građevina te njihovih dijelova i zemljišta

rrif - 4.2017, str. 92

Promet, darovanje i nasljeđivanje rabljenih motornih vozila

rrif - 4.2017, str. 108

Bitne novosti u općem poreznom zakonu

rrif - 4.2017, str. 114

Postupanje s više isplaćenim predujmovima dobitka

rrif - 4.2017, str. 118

Zaprimanje obrasca PD za 2016. i podnošenje zahtjeva za povrat više plaćenog poreza

rrif - 4.2017, str. 124

Zapošljavanje osoba s invaliditetom i plaćanje naknade u 2017.

rrif - 4.2017, str. 134

Financijski instrumenti s obilježjima kapitala - Gamma pristup

rrif - 4.2017, str. 139

Pošteno oporezivanje i tržišno natjecanje

rrif - 4.2017, str. 142

Izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom

rrif - 4.2017, str. 145

Promjena oporezivanja samostalne djelatnosti na paušalno oporezivanje

rrif - 4.2017, str. 152

Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost (II.)

rrif - 4.2017, str. 159

Upravne mjere i postupanje turističkih inspektora kod utvrđenih prekršaja u ugostiteljskoj djelatnosti

rrif - 4.2017, str. 165

Zakonske novosti u pravima nezaposlenih

rrif - 4.2017, str. 174

e-Potvrde iz mirovinskog sustava

rrif - 4.2017, str. 182

Izvanredni otkaz ugovora o radu – prikaz kroz sudsku praksu

rrif - 4.2017, str. 188

Stjecanje nekretnina nakon likvidacije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 4.2017, str. 191

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 4.2017, str. 194

Novi propisi

rrif - 4.2017, str. 202

Stručne informacije

rrif - 4.2017, str. 208
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)