RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik - Dnevnice

rrif - 3.2017, str. 9

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2016. godinu

rrif - 3.2017, str. 13

Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2016. godinu

rrif - 3.2017, str. 31

Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2016. godinu

rrif - 3.2017, str. 42

Knjiženje poreza na dobitak – odgođeni porez

rrif - 3.2017, str. 53

Računovodstveno i porezno motrište likvidacije društava s ograničenom odgovornošću

rrif - 3.2017, str. 65

Dugotrajna imovina i predstečajna nagodba

rrif - 3.2017, str. 73

Prodaja i kupnja neke nefinancijske imovine

rrif - 3.2017, str. 75

Dnevnice za rad na terenu u 2017. godini

rrif - 3.2017, str. 78

Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu

rrif - 3.2017, str. 87

Novosti u oporezivanju tuzemnih i inozemnih mirovina

rrif - 3.2017, str. 93

Ispravci i nadopuna obrasca JOPPD

rrif - 3.2017, str. 97

Ovrha na primitcima – drugi dohodak

rrif - 3.2017, str. 106

Postupak u slučaju neisplate plaće

rrif - 3.2017, str. 109

Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji 2016. godine

rrif - 3.2017, str. 118

Oporezivanje primitaka članova uprave stranaca

rrif - 3.2017, str. 128

Otkup otpada od građana

rrif - 3.2017, str. 137

Obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila u 2017. godini

rrif - 3.2017, str. 143

Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora

rrif - 3.2017, str. 156

Predujmovi transakcija u stranim valutama – IFRIC Tumačenje 22

rrif - 3.2017, str. 163

Porezna rasterećenja ubrzavaju rast

rrif - 3.2017, str. 165

Financijsko planiranje u trgovini

rrif - 3.2017, str. 166

Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina

rrif - 3.2017, str. 171

Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom u 2017. godini

rrif - 3.2017, str. 179

Kontrolni postupci obrade i verifikacije godišnje porezne prijave obrtnika za 2016. godinu

rrif - 3.2017, str. 184

Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima

rrif - 3.2017, str. 190

Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost (I.)

rrif - 3.2017, str. 199

Izvanredni otkaz ugovora o radu u sudskoj praksi

rrif - 3.2017, str. 209

Natjecateljski postupak uz pregovore odnosno pregovarački postupak s prethodnom objavom

rrif - 3.2017, str. 212

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 3.2017, str. 218

Novi propisi

rrif - 3.2017, str. 226

Stručne informacije

rrif - 3.2017, str. 229
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)