RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 2.2017, str. 9

Neoporezivi primitci koji se ne smatraju plaćom u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 13

Obračun dnevnica za službena putovanja u inozemstvo u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 20

Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 24

Stipendije i drugi primitci učenika i studenata u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 35

Izmjene u oporezivanu samostalne djelatnosti u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 39

Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 43

Oporezivanje iznajmljivača prema novom Pravilniku u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 49

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike

rrif - 2.2017, str. 55

Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 55

Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 62

Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2016. godine

rrif - 2.2017, str. 85

Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 2.2017, str. 106

Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 2.2017, str. 117

Izvještaj o novčanim tokovima za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 123

Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 2.2017, str. 129

Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti

rrif - 2.2017, str. 139

Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 149

Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 161

Kontrola poslovanja i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 171

Posebnosti financijskih izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 184

Računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu uslužnih (servisnih) djelatnosti za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 202

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 211

Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 221

Porez na dobitak i oročena sredstva

rrif - 2.2017, str. 233

Porez na dobitak i pretporez

rrif - 2.2017, str. 235

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu za neprofitne organizacije

rrif - 2.2017, str. 238

Ovrha na plaći – bitne zakonske novosti u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 243

Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku - novosti od 1. siječnja 2017. godine

rrif - 2.2017, str. 250

Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana posebnim postupkom za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 253

Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 267

Evidencija podataka bitnih za oporezivanje fizičkih osoba

rrif - 2.2017, str. 278

Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2017. godini

rrif - 2.2017, str. 282

Amandmani na MRS 12 – Porez na dobit i na MRS 23 – Troškovi posudbe

rrif - 2.2017, str. 284

PDV na krajnju potrošnju – revolucionarna promjena

rrif - 2.2017, str. 286

Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu

rrif - 2.2017, str. 288

Porezni položaj neprofitnih organizacija od 1. siječnja 2017. godine

rrif - 2.2017, str. 295

Plaće i materijalna prava državnih i javnih službenika i zaposlenika

rrif - 2.2017, str. 301

Podsjetnik na predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu

rrif - 2.2017, str. 307

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 2.2017, str. 311

Novi propisi

rrif - 2.2017, str. 320

Stručne informacije

rrif - 2.2017, str. 329
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)