RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 12.2017, str. 13

Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 12.2017, str. 18

Što se mijenja u osobnim odbitcima od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 12.2017, str. 24

Prijava poreza na dobitak za 2017. godinu – što je novo

rrif - 12.2017, str. 25

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

rrif - 12.2017, str. 26

Promidžba i darovi

rrif - 12.2017, str. 31

Računovodstvo vremenskih razgraničenja

rrif - 12.2017, str. 42

MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima

rrif - 12.2017, str. 49

MSFI 9 – Financijski instrumenti

rrif - 12.2017, str. 58

Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2017.

rrif - 12.2017, str. 68

Interna realizacija i oročeni depoziti

rrif - 12.2017, str. 118

Sitni inventar i nerecipročni prihodi

rrif - 12.2017, str. 121

Godišnji obračun poreza iz plaće za 2017. godinu

rrif - 12.2017, str. 124

Novosti kod isplate prigodnih nagrada za 2017. godinu

rrif - 12.2017, str. 136

Tko prestaje biti uzdržavani član od 1. siječnja 2018. godine

rrif - 12.2017, str. 147

Ulazak u sustav PDV-a u 2018. godini – novi prag

rrif - 12.2017, str. 150

Izlazak iz sustava PDV-a u 2018. godini – novi prag

rrif - 12.2017, str. 163

Sastavljanje obrasca PDV za prosinac 2017. godine

rrif - 12.2017, str. 171

Primitci od kapitalnih dobitaka ostvareni u 2017. godini

rrif - 12.2017, str. 187

Kapitalni dobitci ostvareni iz ili u inozemstvu u 2017. godini

rrif - 12.2017, str. 197

Primjena Pravilnika o prethodnom sporazumu o transfernim cijenama

rrif - 12.2017, str. 207

Zatezne kamate kod kašnjenja povrata PDV-a – sudska praksa

rrif - 12.2017, str. 211

Obveza izvješćivanja po državama o poreznim stvarima

rrif - 12.2017, str. 215

Prijedlog novog Zakona o reviziji

rrif - 12.2017, str. 218

Reakcija revizora na procijenjeni rizik prijevare

rrif - 12.2017, str. 222

Izaslani radnici, poljoprivredno zemljište i doniranje hrane

rrif - 12.2017, str. 230

Utuženje novčanih tražbina

rrif - 12.2017, str. 233

Pojačanje obveznog odnosa (ugovora)

rrif - 12.2017, str. 239

Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak

rrif - 12.2017, str. 246

Obveze s motrišta PDV- a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2018. godini

rrif - 12.2017, str. 254

Prikaz zadnjih izmjena Stečajnog zakona

rrif - 12.2017, str. 259

Uspostava sustava održivoga gospodarenja komunalnim otpadom

rrif - 12.2017, str. 263

Obveze poslodavca i radnika prema drugim propisima

rrif - 12.2017, str. 270

Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

rrif - 12.2017, str. 277

Poslovanje preddruštva

rrif - 12.2017, str. 283

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 12.2017, str. 285

Novi propisi

rrif - 12.2017, str. 294

Stručne informacije

rrif - 12.2017, str. 304
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)