RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 11.2017, str. 19

Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

rrif - 11.2017, str. 23

Računovodstvo rezerviranja za troškove zaposlenika

rrif - 11.2017, str. 30

Ispravak računovodstvenih pogrešaka

rrif - 11.2017, str. 37

Prodaja zaliha sirovina, materijala, sitnog inventara i ambalaže

rrif - 11.2017, str. 47

Računovodstveno, pravno i porezno motrište društva bez zaposlenih

rrif - 11.2017, str. 52

Mobilni telefoni u imovini poduzetnika

rrif - 11.2017, str. 61

Financijska imovina: darovanje i prodaja

rrif - 11.2017, str. 64

Darivanje i vrijednosno usklađenje potraživanja

rrif - 11.2017, str. 65

Obračun troškova nastalih na službenom putu u tuzemstvu

rrif - 11.2017, str. 68

Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH

rrif - 11.2017, str. 77

Liječnički pregledi radnika

rrif - 11.2017, str. 86

Uplata zateznih kamata za nepravodobno plaćanje doprinosa, poreza na dohodak i prireza (iskazivanje na obrascu JOPPD)

rrif - 11.2017, str. 91

Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba

rrif - 11.2017, str. 94

Izvoz dobara – oslobođenje od plaćanja PDV-a

rrif - 11.2017, str. 103

Porezni zastupnik u R. Hrvatskoj

rrif - 11.2017, str. 111

Sudska praksa u području transfernih cijena u Sloveniji

rrif - 11.2017, str. 121

Novosti u poreznom nadzoru

rrif - 11.2017, str. 131

Novosti u Zakonu o lokalnim porezima

rrif - 11.2017, str. 139

Postupci revizora pri procjeni rizika prijevare u fazi planiranja revizije

rrif - 11.2017, str. 140

Revizija ostalih informacija

rrif - 11.2017, str. 147

MSFI 15 – Priznavanje prihoda po ugovoru o prodaji nekretnina

rrif - 11.2017, str. 153

Velika reforma PDV-a i dr.

rrif - 11.2017, str. 155

Obveze vjerovnika pri pokretanju ovrhe po računima

rrif - 11.2017, str. 157

Upravljanje likvidnosti u kreditnim institucijama

rrif - 11.2017, str. 163

Poslovanje kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 11.2017, str. 172

Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2018. i obveze za 2017. godinu

rrif - 11.2017, str. 178

Olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2017. godinu

rrif - 11.2017, str. 187

Način označavanja neprehrambenih proizvoda (II. dio)

rrif - 11.2017, str. 197

Produženo mirovinsko osiguranje

rrif - 11.2017, str. 207

Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust

rrif - 11.2017, str. 212

Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnosti

rrif - 11.2017, str. 215

Nadoknada štete i neisplaćene plaće u sudskom postupku

rrif - 11.2017, str. 223

Nasljeđivanje poslovnog udjela trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 11.2017, str. 226

Osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi Državne komisije, prema novome Zakonu o javnoj nabavi

rrif - 11.2017, str. 230

Novi podzakonski propisi u području javne nabave

rrif - 11.2017, str. 235

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 11.2017, str. 238

Novi propisi

rrif - 11.2017, str. 244

Stručne informacije

rrif - 11.2017, str. 253
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)