RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 10.2017, str. 17

Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama

rrif - 10.2017, str. 21

Prodaja osobnih automobila korištenih za osobni prijevoz

rrif - 10.2017, str. 28

Ulaganje u društvo s ograničenom odgovornosti

rrif - 10.2017, str. 36

Računovodstveni praktikum – izgradnja poslovne zgrade

rrif - 10.2017, str. 42

Izbor revizora za 2017. godinu

rrif - 10.2017, str. 45

Troškovi dugoročnih rezerviranja

rrif - 10.2017, str. 46

Računovodstveni praktikum – građevinske usluge

rrif - 10.2017, str. 50

Devetomjesečni financijski izvještaji za 2017. godinu u sustavu proračuna

rrif - 10.2017, str. 53

Prodaja zemljišta i valutna klauzula

rrif - 10.2017, str. 56

Paušalni porez na dobitak

rrif - 10.2017, str. 58

Porezni položaj primitaka u naravi

rrif - 10.2017, str. 60

Plaće u nepunom radnom vremenu

rrif - 10.2017, str. 68

Stope PDV-a u prometu dobara i usluga

rrif - 10.2017, str. 77

Oslobođenja od plaćanja PDV-a u vezi s međunarodnim prijevozom

rrif - 10.2017, str. 88

Isplata drugog dohotka nerezidentima

rrif - 10.2017, str. 95

Konačni dohodak iz inozemstva

rrif - 10.2017, str. 104

Uporaba motornih vozila na području RH registriranih u drugoj državi članici EU-a i posebni porez

rrif - 10.2017, str. 114

Revizija transfernih cijena

rrif - 10.2017, str. 121

MSFI 8 - Izvještavanje po poslovnim segmentima

rrif - 10.2017, str. 130

Porezna rasterećenja i veća zaštita radnika

rrif - 10.2017, str. 132

Analiza poslovanja i kreditne sposobnosti društva putem financijskih pokazatelja

rrif - 10.2017, str. 134

Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak

rrif - 10.2017, str. 147

Evidentiranje poslovnih događaja za vrijeme privremene obustave obrtničke djelatnosti

rrif - 10.2017, str. 153

Utvrđivanje visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

rrif - 10.2017, str. 160

Način označavanja neprehrambenih proizvoda (I. dio)

rrif - 10.2017, str. 164

Neobavljanje i neodgovarajuća kvaliteta komunalnih usluga

rrif - 10.2017, str. 173

Dozvola za boravak i rad – novo zakonsko uređenje

rrif - 10.2017, str. 177

Mirovinsko osiguranje samostalnih obveznika plaćanja doprinosa

rrif - 10.2017, str. 190

Naknada plaće i odštetna odgovornost te dvostruka dostava

rrif - 10.2017, str. 196

Likvidacija zadruge

rrif - 10.2017, str. 199

Prodaja i prijenos poslovnog udjela

rrif - 10.2017, str. 208

Oporezivanje primitaka športskih trenera

rrif - 10.2017, str. 214

Institut sukoba interesa prema novom Zakonu o javnoj nabavi

rrif - 10.2017, str. 229

Dostava ažuriranih popratnih dokumenata u postupcima javne nabave

rrif - 10.2017, str. 237

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 10.2017, str. 247

Novi propisi

rrif - 10.2017, str. 255

Stručne informacije

rrif - 10.2017, str. 264
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)