RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 1.2017, str. 11

Plaće i doprinosi u 2017. godini

rrif - 1.2017, str. 15

Obračun drugih dohodaka u 2017. godini

rrif - 1.2017, str. 30

Obračun autorskih i umjetničkih naknada u 2017. godini

rrif - 1.2017, str. 42

Nova minimalna plaća za 2017. godinu

rrif - 1.2017, str. 48

Obveze kod povećanja i smanjenja stope PDV-a od 1. siječnja 2017. godine i ostale promjene u PDV-u

rrif - 1.2017, str. 51

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

rrif - 1.2017, str. 65

Što donose izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

rrif - 1.2017, str. 68

Novosti u trošarinskim propisima u 2017. godini

rrif - 1.2017, str. 71

Izmjene Zakona o poreznom savjetništvu

rrif - 1.2017, str. 78

Objavljene su izmjene i dopune Zakona o računovodstvu

rrif - 1.2017, str. 80

Godišnji obračun neporeznih davanja i sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2016. godinu (PD)

rrif - 1.2017, str. 85

Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2016. godinu

rrif - 1.2017, str. 87

Obračun amortizacije za 2016. godinu

rrif - 1.2017, str. 107

Godišnji obračun poreza na dobitak za 2016. godinu – sastavljanje obrasca PD

rrif - 1.2017, str. 118

Obveza doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD

rrif - 1.2017, str. 170

Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)

rrif - 1.2017, str. 174

Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak

rrif - 1.2017, str. 178

Prijeboj i otpust duga

rrif - 1.2017, str. 187

Revolving kredit i rashod dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 1.2017, str. 190

Godišnja trošarinska izvješća za 2016. godinu

rrif - 1.2017, str. 191

Ulaganja u dugotrajnu imovinu – amandman na MRS 40

rrif - 1.2017, str. 195

Restrukturiranje poduzeća i neujednačeni porezi na dobitak

rrif - 1.2017, str. 197

Izvješće HNB-u do kraja siječnja 2017. godine

rrif - 1.2017, str. 199

Dopunski rad sezonskih radnika

rrif - 1.2017, str. 203

Mirovinsko i postupovno pravo u svjetlu prakse visokog upravnog suda RH

rrif - 1.2017, str. 206

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 1.2017, str. 209

Novi propisi

rrif - 1.2017, str. 215

Stručne informacije

rrif - 1.2017, str. 224
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)