RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik - Mutne vode računskog plana

rrif - 9.2016, str. 13

Računovodstvo izrade vlastite dugotrajne imovine

rrif - 9.2016, str. 17

Procjena goodwilla i dobitka od povoljne kupnje

rrif - 9.2016, str. 27

Računovodstvo plovila u imovini poduzetnika

rrif - 9.2016, str. 40

Primitci učenika i studenata

rrif - 9.2016, str. 52

Prodaja sitnog inventara i podizanje gotovine

rrif - 9.2016, str. 65

Kupnja i nadoplata ENC-uređaja

rrif - 9.2016, str. 66

Rodiljni i roditeljski dopust i potpore

rrif - 9.2016, str. 68

Porezni položaj isplata bivšim radnicima i obitelji preminulog radnika

rrif - 9.2016, str. 81

Obračun PDV-a pri isporukama dobara s montažom

rrif - 9.2016, str. 90

Stjecanje i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH

rrif - 9.2016, str. 98

Porezna zastara – primjena u praksi

rrif - 9.2016, str. 107

Kako prijaviti promet nekretnina

rrif - 9.2016, str. 117

Utvrđivanje i razrez poreza na nasljedstva i darove

rrif - 9.2016, str. 137

Oporezivanje dohotka od imovinskih prava

rrif - 9.2016, str. 146

Rezidentnost fizičkih osoba

rrif - 9.2016, str. 151

Razmjena informacija u području poreza između država članica EU-a

rrif - 9.2016, str. 156

Nove direktive iz područja izbjegavanja poreza i oporezivanja vaučera

rrif - 9.2016, str. 158

Dvojezično izdavanje računa

rrif - 9.2016, str. 163

Izbor revizora za 2016. godinu u skladu s novim propisima

rrif - 9.2016, str. 164

Vrste tehnika utemeljene na obradi statističkog uzorka

rrif - 9.2016, str. 171

Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima - MRevS 700 (izmijenjen)

rrif - 9.2016, str. 179

Koncepcijski okvir MSFI-ja: definicija imovine, priznavanje imovine i metode vrednovanja

rrif - 9.2016, str. 187

Mirovine i subvencije

rrif - 9.2016, str. 188

Financijska analiza najvećih trgovaca u maloprodaji

rrif - 9.2016, str. 189

Posebnosti procjene vrijednosti burzovno-neuvrštenih trgovačkih društava

rrif - 9.2016, str. 196

Nejednaki raspored radnog vremena i prekovremeni rad

rrif - 9.2016, str. 201

Poticaji i novčane nagrade kod zapošljavanja osoba s invalidnošću

rrif - 9.2016, str. 205

Transformacijsko vodstvo kreativnih zaposlenika

rrif - 9.2016, str. 210

Izvještavanje pri financiranju udruga sredstvima iz javnih izvora

rrif - 9.2016, str. 219

Prijava u registar poslovnih subjekata

rrif - 9.2016, str. 223

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 9.2016, str. 227

Novi propisi

rrif - 9.2016, str. 234

Stručne informacije

rrif - 9.2016, str. 237
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)