RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Obećanje

rrif - 8.2016, str. 11

Sezonska sniženja s računovodstvenog i poreznog motrišta

rrif - 8.2016, str. 15

Stjecanje vlastitih udjela u društvu s ograničenom odgovornosti

rrif - 8.2016, str. 18

Nabava osobnih automobila iz inozemstva kod maloga poreznog obveznika

rrif - 8.2016, str. 24

Ustup potraživanja i valutna klauzula pri oročenju

rrif - 8.2016, str. 36

Darivanja

rrif - 8.2016, str. 39

Obračun neredovito isplaćivanih plaća

rrif - 8.2016, str. 42

Isplate plaće u slučaju stečaja

rrif - 8.2016, str. 51

Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika

rrif - 8.2016, str. 60

Neoporeziva naknada za korištenje privatnim vozilom

rrif - 8.2016, str. 68

Izdavanje računa u državama članicama EU-a

rrif - 8.2016, str. 73

Strane fizičke osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj

rrif - 8.2016, str. 85

Zajednički porezni nadzori u okviru poreza na dobitak

rrif - 8.2016, str. 91

Priređivanje i oporezivanje igara na sreću u RH

rrif - 8.2016, str. 99

Obračun poreza na autorska prava

rrif - 8.2016, str. 103

OPZ-STAT-1 - statističko izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima

rrif - 8.2016, str. 109

Plaćanje naknade ili zamjensko zapošljavanje osoba s invalidnošću

rrif - 8.2016, str. 112

Koncepcijski okvir definiranja prihoda i rashoda

rrif - 8.2016, str. 122

Računi i na stranom jeziku, porezne evazije i drugo

rrif - 8.2016, str. 123

Novosti koje na tržišta kapitala donosi Direktiva MIFID II

rrif - 8.2016, str. 126

Kamate od 1. srpnja 2016. godine

rrif - 8.2016, str. 133

Stečaj potrošača (osobni stečaj) u praksi

rrif - 8.2016, str. 135

Unutarnja revizija u javnom sektoru i obveze za trgovačka društva i druge pravne osobe

rrif - 8.2016, str. 141

Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja (Iskazivanje na obrascu JOPPD)

rrif - 8.2016, str. 148

Obavljanje djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara u privatnoj praksi

rrif - 8.2016, str. 158

Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“

rrif - 8.2016, str. 175

Carinski dug

rrif - 8.2016, str. 185

Novosti u pravilnicima u ugostiteljstvu

rrif - 8.2016, str. 190

Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu

rrif - 8.2016, str. 193

Izdavanje EU potvrde

rrif - 8.2016, str. 197

Statusna pitanja upućenih (izaslanih) radnika

rrif - 8.2016, str. 202

Izvanredni otkaz ugovora o radu (razlozi)

rrif - 8.2016, str. 205

Analiza nefinancijskih pokazatelja

rrif - 8.2016, str. 208

Najznačajnije novosti koje donosi Konačni Prijedlog Zakona o javnoj nabavi

rrif - 8.2016, str. 211

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 8.2016, str. 222

Stručne informacije

rrif - 8.2016, str. 228

Novi propisi

rrif - 8.2016, str. 232
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)