RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Nema kraja

rrif - 7.2016, str. 7

Oblikovanje kapitalnih pričuva u društvu s ograničenom odgovornosti

rrif - 7.2016, str. 11

Revalorizacijska pričuva i porezno-bilančni problemi kod podjele imovine društva

rrif - 7.2016, str. 17

Nabava osobnih automobila kod maloga poreznog obveznika

rrif - 7.2016, str. 22

Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu

rrif - 7.2016, str. 31

Naknadna odobrenja

rrif - 7.2016, str. 34

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2016. godinu

rrif - 7.2016, str. 35

Novi način popunjavanja naloga za plaćanje

rrif - 7.2016, str. 43

Poticanje zapošljavanja oslobađanjem poslodavca od plaćanja doprinosa na plaću

rrif - 7.2016, str. 53

Plaća radnika na blagdan i drugi slučajevi

rrif - 7.2016, str. 65

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

rrif - 7.2016, str. 73

Isplata dividendi i udjela u dobitku

rrif - 7.2016, str. 79

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Španjolskoj

rrif - 7.2016, str. 87

Trošarinsko poslovanje s pivom

rrif - 7.2016, str. 96

Oporezivanje primitaka u OPG-u, obračun doprinosa i JOPPD

rrif - 7.2016, str. 109

Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - kupnja prve nekretnine

rrif - 7.2016, str. 120

Najčešće utvrđene pogreške u nadzoru nad revizorskim društvima

rrif - 7.2016, str. 127

Ograničenja i prednosti primjene metode uzoraka u reviziji financijskih izvještaja – I. dio

rrif - 7.2016, str. 131

Porezno izvješćivanje i kartično poslovanje

rrif - 7.2016, str. 139

Financijski instrumenti s obilježjima kapitala

rrif - 7.2016, str. 142

Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske prema djelatnostima

rrif - 7.2016, str. 145

Nefinancijsko izvještavanje velikih poduzetnika

rrif - 7.2016, str. 153

Transakcijski računi u inozemstvu

rrif - 7.2016, str. 158

Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti

rrif - 7.2016, str. 165

Prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba

rrif - 7.2016, str. 176

Prodaja dobara na otvorenim prostorima

rrif - 7.2016, str. 190

Inspekcijski nadzor pružanja ugostiteljskih usluga u turizmu na OPG-U

rrif - 7.2016, str. 199

Izvanredni otkaz ugovora o radu

rrif - 7.2016, str. 206

Plaćeni i neplaćeni dopust u praksi

rrif - 7.2016, str. 211

Ustupanje radnika i obračun plaće

rrif - 7.2016, str. 215

Poslovno uvjetovani otkaz te promjena ugovora o radu i primjena povoljnijega prava

rrif - 7.2016, str. 221

Oslobođenje u stečaju za dužnika pojedinca

rrif - 7.2016, str. 224

Emocionalna inteligencija u upravljanju i međuljudskim odnosima

rrif - 7.2016, str. 228

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2016, str. 236

Novi propisi

rrif - 7.2016, str. 241

Stručne informacije

rrif - 7.2016, str. 244
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)